จุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทย ปีที่ 3 ติดต่อกัน และ Top 16 ของโลกที่สร้าง Impact ต่อสังคมสูงที่สุด

พฤหัส ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๑๙
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูง (SDGs Impact) โดย THE Impact Ranking ปี 2022 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความภาคภูมิใจให้มหาวิทยาลัยไทยอีกครั้งด้วยการครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นปีที่สามติดต่อกัน และอันดับที่ 16 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 1,524 แห่งทั่วโลก จาก 110 ประเทศ ซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับ
จุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทย ปีที่ 3 ติดต่อกัน และ Top 16 ของโลกที่สร้าง Impact ต่อสังคมสูงที่สุด

ผลงานที่โดดเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับตามเป้าหมายของ SDG มีดังนี้

SDG 3 - Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) ได้อันดับที่ 16 จาก 1,101 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 1 อันดับ

SDG 9 - Industry Innovation and Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม) ได้อันดับที่ 26 จาก 785 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ

SDG 14 - Life Below Water (ทรัพยากรทางทะเล) ได้อันดับที่ 26 จาก 452 มหาวิทยาลัย

SDG 15 - Life on Land (ระบบนิเวศบนบก) ได้อันดับที่ 16 จาก 521 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ

SDG 17 - Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ได้อันดับที่ 10 จาก 1,438 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Rankings 2022 สะท้อนถึงการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้าน SDGs Impact ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการในเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ที่มา: ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด