คณะดิจิทัลมีเดีย SPU รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน'64

พุธ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๒๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี พ.ศ. 2564 จาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มเทคโนโลยีและดิจิทัลด้วยการจัดโครงการพัฒนาด้าน 3D Digital Game Art เพื่ออบรมและคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทย สำหรับการแข่งขันทักษะนานาชาติ Worldskills Shanghai 2022 ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
คณะดิจิทัลมีเดีย SPU รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน'64
คณะดิจิทัลมีเดีย SPU รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน'64

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด