ผถห. WGE พร้อมใจโหวตมติจ่ายปันผลปี64 อัตรา 0.05 บ./หุ้น

พุธ ๒๗ เมษายน ๒๐๒๒ ๑๓:๑๒
นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล (แถวแรก กลาง) ประธานกรรมการบริษัท นายวิกรม จารุพงศา (แถวแรก ซ้าย) ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม (แถวแรก ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (WGE) และ คณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2564 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และบริษัทฯประเมินภาพรวมธุรกิจปีนี้มีสัญญาณที่ดี สามารถประมูลงานโครงการได้มากขึ้น ส่งผลให้มีมูลค่า backlog เพิ่มขึ้นเป็น 3,061.80 ล้านบาท สนับสนุนผลงานช่วงไตรมาส1/2565 โตโดดเด่น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้
ผถห. WGE พร้อมใจโหวตมติจ่ายปันผลปี64 อัตรา 0.05 บ./หุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด