ธนาคารกรุงเทพ ร่วมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ปี 2565

อังคาร ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๔:๒๕
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงานธนาคารร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคโลหิต ต่อยอดกิจกรรม "เพื่อนคู่คิด" สานต่อภารกิจ "ผู้ให้" ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพ ร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ประจำปี 2565 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ให้ที่สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ 176 คน รวมเป็นปริมาณเลือด 70,400 ซีซี และนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอื่นต่อได้มากถึง 528 คน
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ปี 2565

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ ให้ความสำคัญดำเนินการร่วมจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เป็นประจำทุกไตรมาส มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 โดยสามารถจัดหาปริมาณเลือดสำรองได้กว่า 16 ล้านซีซี และนำไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้แล้วกว่า 130,000 คน โดยคณะผู้บริหารและพนักงานของธนาคารได้ร่วมเป็นผู้ให้ในการอาสาสมัครบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากและสม่ำเสมอ

ที่มา: ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ไตรมาส 1 ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด