BBGI ตั้งบริษัทย่อย "วิน อินกรีเดียนส์ สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด"ลุยธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการค้า

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๐๙:๔๑
BBGI ตั้งบริษัทย่อย "วิน อินกรีเดียนส์ สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด" เตรียมลุยธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการค้าแบบเต็มสูบ พร้อมงัดแผนธุรกิจ 5 ปีข้างหน้า  วางเป้าหมายมีสัดส่วน EBITDA คิดเป็น 50% ของ EBITDA รวมทั้งหมดของบริษัท
BBGI ตั้งบริษัทย่อย วิน อินกรีเดียนส์ สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ดลุยธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการค้า

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่าเมื่อวันที่18 เม.ย.65  BBGI ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด (WIN Ingredients Singapore Pte. Ltd.) เพื่อดำเนินธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการค้า โดยมีทุนจดทะเบียน 959,000 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ ซึ่ง BBGI ถือหุ้น 51% ในบริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด และ บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด ถือหุ้น 100% ในวิน อินกรีเดียนส์ สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด

"การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ วิน อินกรีเดียนส์ สิงคโปร์ ไพรเวท ลิมิเต็ด ในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ BBGI ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายช่องทางเพิ่มรายได้ในอนาคต"

ที่มา: บีบีจีไอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด