BAM มอบเครื่องออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนขวัญเวียง จังหวัดเชียงใหม่

พฤหัส ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๖:๕๑
นายประพันธ์ ยอดเรือน ผู้จัดการสำนักงานเชียงใหม่ (แก้วนวรัฐ) พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นเด็ก มูลค่า 60,000 บาท ให้แก่ นายชาครีย์ ขัติรัตน์ รองนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ชาวชุมชนหมู่บ้านขวัญเวียง โดยนำไปจัดตั้งบนพื้นที่ส่วนหนึ่งของทรัพย์สินรอการขาย 6-0-63 ไร่ (2,463 ตารางวา) ที่ BAM มอบให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ในโครงการหมู่บ้านขวัญเวียง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
BAM มอบเครื่องออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนขวัญเวียง จังหวัดเชียงใหม่
BAM มอบเครื่องออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนขวัญเวียง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด