ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ทได้รับการรับรอง มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

พฤหัส ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๑๕
คุณกชกร ชาครียรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท เข้ารับรางวัลมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand Mice Venue Standard) จากดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ซึ่งห้องประชุมของโรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทห้องประชุม จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ทได้รับการรับรอง มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด