ไทยเบฟ ส่งมอบ สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล แห่งแรก

พุธ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๐:๕๖
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิรัช เมฆสัมพันธ์ ผสานความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด โดย คุณพรรรัตน์ เพชรภักดี และ ดร.วาทิต แก้วแววน้อย ร่วมส่งมอบ สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล แห่งแรกที่ชุมชนกุฎีจีน โดยมี คุณปิ่นทอง วงษ์สกุล ประธานชุมชนกุฎีจีน เป็นตัวแทนรับมอบ สถานีฯแห่งนี้ถือเป็นโครงการต้นแบบง่ายๆ ที่ลงมือทำได้จริง ในการริเริ่มเรียนรู้การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคภายในชุมชนเพื่อชุมชน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งกลับบรรจุภัณฑ์ที่คัดแยกสู่การรีไซเคิลอย่างถูกต้อง และสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนได้ โดยข้อมูลการบริหารสถานีจะถูกจัดเก็บผ่านแอพพลิเคชัน 'OK Recycle' ภายใต้การดูแลของโครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล ที่จะร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสถานีฯ ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
ไทยเบฟ ส่งมอบ สถานีเก็บกลับ-รีไซเคิล แห่งแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด