โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มุ่งมั่นสร้างความไว้ใจ 'อยู่ที่ไหน ก็เชื่อมั่นเหมือนอยู่บ้านคุณ'

19 Apr 2022

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มุ่งมั่นดูแลคนเชียงใหม่และคนพื้นที่ด้วยความเข้าใจผ่านการพัฒนาบุคลากรผู้ร่วมพัฒนาบ้านเกิด โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้มุ่งมั่นอย่างเต็มที่สู่การเป็น 'International Hospital'

ด้วยการนำความสามารถของบุคลากร และเทคโนโลยีของเครือข่าย เข้ามาพัฒนาโรงพยาบาลสู่ระดับนานาชาติ ให้เกิดความเป็นอยู่ที่อบอุ่น เป็นที่ไว้วางใจทั้งต่อคนเชียงใหม่และคนต่างชาติ ที่มาใช้บริการ 'ในฐานะบ้านอีกหลังที่สร้างความเชื่อมั่น วางใจ ไว้ใจ' ให้ทุกคน