เซ็นทรัล รีเทล และ ก. การพัฒนาสังคมฯ ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนโครงการเพชรน้ำหนึ่ง

จันทร์ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๔:๒๑
นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเด็กด้านกีฬาในสถานรองรับ ภายใต้ โครงการเพชรน้ำหนึ่ง โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ ร่วมเป็นประธานในพิธี
เซ็นทรัล รีเทล และ ก. การพัฒนาสังคมฯ ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนโครงการเพชรน้ำหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,040,000 บาท โดยมี ผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้

(รายนามบุคคลจากซ้ายไปขวา)

  1. อนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  2. ปาริชาติ ยามวินิจ ผู้บริหารบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
  3. จตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
  4. จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  5. พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  6. สัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาสังคมและกีฬา กลุ่มเซ็นทรัล
  7. เออร์ลินดา เพชรพิสิฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด