BM ต้อนรับ สมอ. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

จันทร์ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๔:๐๖
นายธีรวัต อมรธาตรี (แถวแรก ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM ให้การต้อนรับ นายบรรจง สุกรีฑา (แถวแรก ที่ 5 จากขวา ) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร สมอ. ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าของ สมอ.ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศต่อไป ณ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
BM ต้อนรับ สมอ. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด