เคนยากุร่วมด้วยช่วยกัน มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ชุมชนในเขตวังทองหลาง

จันทร์ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๓๒
นายพีรภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ชุมชนในเขตวังทองหลาง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 โดยมี นายสมชาย นิยมราช ประธาน อพม./ประธาน อปพร. พร้อมทีม งาน ร่วมรับมอบ ณ บ.เคนยากุ ถนนลาดพร้าว
เคนยากุร่วมด้วยช่วยกัน มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ชุมชนในเขตวังทองหลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด