เป็นตัวแทนร่วมระดมสมอง "ทิศทางตลาดอสังหาฯ ปี 2565-2566"

พฤหัส ๐๗ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๓๑
เมื่อเร็ว ๆ นี้คุณดรุณี รุ่งเรืองผล อุปนายกสมาคมและประชาสัมพันธ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย พร้อมด้วยคุณพัชชญา พูลพจน์ กรรมการ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นตัวแทนสมาคมฯ ร่วมงานสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ "ทางรอดตลาดอสังหาฯ ไทยและทางออก ปี 2565-2566" เพื่อรวบรวมความเห็นต่อแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องผ่านฟ้าลีลาศ ชั้น 7 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
เป็นตัวแทนร่วมระดมสมอง ทิศทางตลาดอสังหาฯ ปี 2565-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด