สสส. ผนึก พม. และ ภาคีเครือข่าย ปั้นสร้าง โครงการ "Life Director ผู้กำกับชีวิต (มืออาชีพ)"

อังคาร ๐๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๓๖
นายจุติ ไกรฤกษ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ (ขวาสุด) ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือ 5 องค์กร ปั้นสร้าง โครงการ "Life Director ผู้กำกับชีวิต (มืออาชีพ)" พัฒนาเยาวชนให้มีพื้นฐานที่แข็งแรงภายในจิตใจและมองเห็นคุณค่าของตนเอง โดยมี ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารจิตอาสา, นางพจนารถ ซีบังเกิด (ซ้ายสุด) ผู้ก่อตั้งบริษัท ส่งสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ นางสาวยศวดี ดิสสระ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็น 5 พันธมิตรขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เมื่อเร็ว ๆ นี้
สสส. ผนึก พม. และ ภาคีเครือข่าย ปั้นสร้าง โครงการ Life Director ผู้กำกับชีวิต (มืออาชีพ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด