ไปรษณีย์ไทย - ปัญญาภิวัฒน์ ผนึกกำลังรักษ์โลก ในแคมเปญ "ไปรษณีย์ reBOX"

อังคาร ๐๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๑๗
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ดำเนินแคมเปญไปรษณีย์ reBOX EP : 3 เปิดรับกล่องและซองที่ไม่ได้ใช้แล้ว ผ่านจุด "PIM Drive Thru" สำหรับประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีผู้มาส่งมอบ ณ จุดดังกล่าวแล้วจำนวนกว่า 2,000 กิโลกรัม โดยแคมเปญดังกล่าวฯ ยังมีความต้องการกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้วอีกจำนวนมาก เพื่อนำไปผลิตเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ ให้กับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยประชาชนที่สนใจสามารถนำกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้ว มาส่งได้ที่ "PIM Drive Thru" ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณโรงคัดแยกวัสดุ อาคาร CP ALL Academy จุด Drop Box ในที่ทำการไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไดรฟ์ทรู และหน่วยงานพันธมิตรทั่วประเทศ
ไปรษณีย์ไทย - ปัญญาภิวัฒน์ ผนึกกำลังรักษ์โลก ในแคมเปญ ไปรษณีย์ reBOX
ไปรษณีย์ไทย - ปัญญาภิวัฒน์ ผนึกกำลังรักษ์โลก ในแคมเปญ ไปรษณีย์ reBOX

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด