UPITI ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)

จันทร์ ๐๔ เมษายน ๒๐๒๒ ๑๕:๐๖
กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พูดคุยหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "คอมบูชา จากใบมะขามเปรี้ยว" เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ชุติภัสร์ เรืองวุฒิ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ และคุณทนงศักดิ์ เจริญพรธนวัฒน์ ประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรในโครงการปฏิรูปที่ดินพื้นที่เอกชนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผู้ประกอบการโครงการการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups) ในความดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
UPITI ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)
UPITI ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด