สหพัฒน์ ร่วมมือกับ เขตหนองแขม - ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ฯ เปิดศูนย์พักคอยคลังสินค้าบางบอน 4 รองรับผู้ป่วยโควิด -19

ศุกร์ ๐๑ เมษายน ๒๐๒๒ ๑๓:๔๙
ศูนย์พักคอย เขตหนองแขม : นางศิริวรรณ วงศ์อริยะกวี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและการลงทุน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตหนองเขม นางสาวธันย์จิรา โรจพิพิศน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม พร้อมด้วย แพทย์หญิงณัฐนรี โชควิริยากร (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ ร่วมเปิดศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตหนองแขม เพื่อดูแลและรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างรอส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้พื้นที่คลังสินค้าสหพัฒน์ ย่านบางบอน 4 ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้งาน จึงได้เปิดเป็นศูนย์พักคอย โดยพิธีเปิดศูนย์พักคอยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
สหพัฒน์ ร่วมมือกับ เขตหนองแขม - ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ฯ เปิดศูนย์พักคอยคลังสินค้าบางบอน 4 รองรับผู้ป่วยโควิด -19
สหพัฒน์ ร่วมมือกับ เขตหนองแขม - ร.พ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ฯ เปิดศูนย์พักคอยคลังสินค้าบางบอน 4 รองรับผู้ป่วยโควิด -19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด