SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้ากาแฟคุณภาพดี 'หมื่นล้าน อินเตอร์'และ'อาข่า มิโน' ส่งมอบคุณประโยชน์สู่เศรษฐกิจ- สังคม

ศุกร์ ๐๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๐๖
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟดิบและกาแฟคั่วคุณภาพดี ประกอบด้วย "บริษัท หมื่นล้าน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด" และ "ร้านกาแฟ อาข่า มิโน" (Akha Mino Coffee) ซึ่งเป็น 2 ตัวแทนลูกค้า SME D Bank จาก "95 SMEs D Story" ต้นแบบแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท และพัฒนาศักยภาพธุรกิจ โดย SME D Bank สนับสนุนให้คำปรึกษา พาเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องกิจการ สร้างคุณประโยชน์คืนสู่เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น โดยเมล็ดกาแฟที่ใช้ผลิตจะรับซื้อจากเกษตรกรชาวไทยภูเขา ช่วยให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2565 ที่ผ่านมา
SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้ากาแฟคุณภาพดี 'หมื่นล้าน อินเตอร์'และ'อาข่า มิโน' ส่งมอบคุณประโยชน์สู่เศรษฐกิจ- สังคม
SME D Bank ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้ากาแฟคุณภาพดี 'หมื่นล้าน อินเตอร์'และ'อาข่า มิโน' ส่งมอบคุณประโยชน์สู่เศรษฐกิจ- สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด