"หยวนต้า" สร้างประวัติศาสตร์! กวาด 15 รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 สูงที่สุดในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน IAA

พฤหัส ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๔
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2565 ที่ผ่านมา คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 จาก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)
หยวนต้า สร้างประวัติศาสตร์! กวาด 15 รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 สูงที่สุดในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน IAA

ทั้งนี้ ทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า สร้างประวัติศาสตร์โชว์ผลงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นที่โดดเด่น ด้วยการคว้ารางวัล ทีมวิเคราะห์และนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมประจำปี 2021 จำนวนรวม 15 รางวัล จาก 15 หมวดการแข่งขัน โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี จำนวน 7รางวัล และอีก 8 รางวัล Outstanding ซึ่งเป็นจำนวนรางวัลที่มากที่สุดในวงการอุตสาหกรรมธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย

คุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.หยวนต้า กล่าวว่า "ขอขอบคุณลูกค้า และนักลงทุน ที่เชื่อมั่นในศักยภาพและสนับสนุนทีมนักวิเคราะห์ของเรามาโดยตลอด โดยภายใต้การนำทีมของคุณภาดล วรรณรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.หยวนต้า ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและผลิตผลงานทางด้านบทวิเคราะห์ออกมาอย่างมีคุณภาพเพื่อนักลงทุน จนเป็นที่ชื่นชอบแก่นักลงทุน รวมไปถึงนักวิเคราะห์ทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายในการทำงาน จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงแสดงจุดยืนในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานการลงทุนให้กับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์มาโดยตลอด อาทิเช่น การให้ความสำคัญกับบทวิเคราะห์ ESG ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นธีมการลงทุนในระยะยาวที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งการออกบทวิเคราะห์ Digital Asset ในปีนี้เพื่อให้ความรู้กับนักลงทุนถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นใน Asset Class ใหม่ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนและแนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) โดยการให้ความรู้การลงทุนผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงนักลงทุน เช่น การจัดรายการ Yuanta WoW Channel รายการนำเสนอข้อมูลและความรู้การลงทุนแบบครบวงจรเพื่อการลงทุนในทุก asset class เป็นการจัดรายการสดกว่า 10 รายการตลอด 7 วัน ที่มีผู้ติดตามกว่า 85,000 คน และช่องยูทูปของหยวนต้าที่กำลังได้รับความนิยมมากในขณะนี้ ทั้งหมดนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมวิเคราะห์ของหยวนต้า เป็นที่รู้จักแก่นักลงทุนนักลงทุน จนเกิดความเชื่อมั่นและสนับสนุนเราจนได้รับรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า ในครั้งนี้ ความสำเร็จที่เราได้รับและยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาระดับมาตรฐานในการให้บริการของหยวนต้า และแสดงถึงความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจในการลงทุน ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปด้วยกัน"

สรุปรางวัล จำนวนรวม 15 รางวัล จาก 15 หมวดการแข่งขัน แบ่งเป็น
รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี จำนวน 7 รางวัล

 1. รางวัลยอดเยี่ยม ทีมวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานที่ cover สูงสุด (IAA Consensus)
  สายนักลงทุนรายบุคคล
 2. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี) : คุณถกล บรรจงรักษ์
 3. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มเทคโนโลยี : คุณศุภชัย วัฒนาวิเทศกุล
  ไม่แยกนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายบุคคล
 4. รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) : คุณธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์
 5. รางวัลยอดเยี่ยม นักวิเคราะห์การลงทุนทองคำ : คุณพงศ์พัฒน์ ค้ำชู
 6. รางวัลยอดเยี่ยม นักวิเคราะห์ทางเทคนิค : คุณพงศ์พัฒน์ ค้ำชู
 7. รางวัลยอดเยี่ยม รางวัล Rising Star : คุณจารุชาติ บูชาชาติ

รางวัล Outstanding ประจำปี จำนวน 8 รางวัล
สายนักลงทุนรายบุคคล

 1. รางวัลทีมวิเคราะห์ยอดเยี่ยม
 2. รางวัลนักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน : คุณณัฐพล คำถาเครือ
 3. รางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มเกษตรและอาหาร : คุณธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์
 4. รางวัลนักวิเคราะห์อนุพันธ์ : คุณพงศ์พัฒน์ ค้ำชู
 5. รางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม และรับเหมา : คุณวิชชุดา ปลั่งมณี
 6. รางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มบริการ : คุณถกล บรรจงรักษ์
 7. รางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี : คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล
 8. รางวัลนักวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจการเงิน : คุณตฤณ สิทธิสวัสดิ์

ที่มา: บล.หยวนต้า

หยวนต้า สร้างประวัติศาสตร์! กวาด 15 รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 สูงที่สุดในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน IAA

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด