"พิธีเฉลิมฉลอง วันแห่งความสำเร็จ หลักสูตรนานาชาติ" ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

พฤหัส ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๓๖
วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีมอบเหรียญ สวมผ้าพันคอ และสวมหมวกเชฟให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ณ ห้องสมุด วิทยาลัยดุสิตธานี โดยมีคณะผู้บริหารจาก สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยอธิการบดี และผู้บริหารของวิทยาลัยร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
พิธีเฉลิมฉลอง วันแห่งความสำเร็จ หลักสูตรนานาชาติ ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

พิธีมอบเหรียญ สวมผ้าพันคอ สวมหมวกเชฟ และมอบโล่ให้กับผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่วิทยาลัยดุสิตธานี จัดให้มีการเฉลิมฉลองร่วมกันระหว่างคณาจารย์และบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติทั้ง 2 สาขา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งปัจจุบันคือสาขา Hospitality Management และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ความร่วมมือระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี) โดยถือเป็นพิธีที่บัณฑิตทุกคนรอคอย เพราะบ่งบอกถึงความสำเร็จอีกก้าวและพร้อมจะเดินเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง โดยในปีการศึกษา 2562-2564 วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ผลิตบัณฑิตทั้งในหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรไทย รวมไปถึงมหาบัณฑิตมากกว่า 1,200 คน 

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริการอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสู่ต่างประเทศอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th          

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

พิธีเฉลิมฉลอง วันแห่งความสำเร็จ หลักสูตรนานาชาติ ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด