3 พันธมิตรธุรกิจ ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำสัญญาซื้อขาย สัญญาว่าจ้าง สัญญาร่วม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

พุธ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๓๘
3 พันธมิตรธุรกิจ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนาก้าวสู่การเป็นพันธมิตรธุรกิจระยะยาวในอุตสาหกรรมกัญชงเชิงเภสัช โดยมี (ก) บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด บริษัทย่อยในเครือบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะต้นน้ำ เป็นผู้ปลูกกัญชงเชิงอุตสาหกรรมระบบปิด มาตรฐานเมดิคัลเกรด (ข) บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด ในฐานะกลางน้ำ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากกัญชงเชิงเภสัชและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีส่วนประกอบของสาร cannabidiol (ค) Cannaki Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะปลายน้ำ เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของสาร cannabidiol
3 พันธมิตรธุรกิจ ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การศึกษาความเป็นไปได้ในการทำสัญญาซื้อขาย สัญญาว่าจ้าง สัญญาร่วม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

กัญชงในฐานะพืชเศรษฐกิจใหม่ของโลก รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญได้ผ่านกฎหมายปลดกัญชงออกจากยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นช่อดอก อุตสาหกรรมกัญชงเกี่ยวข้อง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมคือ Fiber Hemp, Hemp Grain, Pharma Hemp อนึ่ง Pharma Hemp เน้นการสกัดสาร Cannabidiols จากช่อดอกกัญชง ที่มีสาร CBD สูง แต่มีสาร THC ไม่เกิน 1.00% สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ขนม เครื่องดื่ม ฯลฯ ได้อย่างกว้างขวาง พันธมิตรธุรกิจทั้ง 3 บริษัท ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศทั้งห่วงโซ่คุณค่า ประกอบด้วย

บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด บริษัทย่อยในเครือ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : ธุรกิจต้นน้ำ ทำวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับชั้นนำของประเทศ (ก) ร่วมวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ที่ปริมาณสาร Cannabidiol สูง เพื่อขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธุ์รับรองกับกรมวิชาการเกษตร ลดการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ (ข) วิจัยด้านเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ที่ยังคงรักษาคุณภาพผลผลิตที่คงเส้นคงวา และ(ค) วิจัยระบบปลูกเชิงอุตสาหกรรม มาตรฐานเมดิคัลเกรด ต้นทุนต่ำ ซึ่งผลผลิตจะเริ่มเข้าสู่ตลาดภายในประเทศตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ของปี 2565 นี้ต่อเนื่อง

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด : ธุรกิจกลางน้ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสกัดและแปรรูปสารสำคัญจากกัญชงขั้นสูง ทั้งในรูปสารสกัด Crude oil, Full Spectrum, Broad Spectrum, และ Isolate CBD ตามลำดับ รวมทั้งการรับจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (ODM) การรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ลูกค้า (OEM) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัด cannabidiol

CANNAKI, Inc. USA : ธุรกิจปลายน้ำ ภายใต้แบรนด์ Cannaki เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่มีส่วนประกอบของสารcannabidiol ผู้เป็นเชี่ยวชาญในด้านการตลาด การขาย การสร้างแบรนด์ค้าปลีก มีฐานธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา เม็กซิโก และยุโรป ขยายฐานธุรกิจสู่เอเชีย โดยเริ่มต้นจากประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการกระจายสู่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย

กล่าวได้ว่า บันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญ ที่เกิดพันธมิตรธุรกิจที่แข็งแกร่งตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแคนนาบิสไทย เพื่อก้าวสู่ศักยภาพการแข่งขันกับตลาดแคนนาบิสโลก

เกี่ยวกับพันธมิตรธุรกิจ
(ก) บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด บริษัทย่อยในเครือ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ การวิจัย พัฒนา ผลิต (ปลูก) และแปรรูปกัญชง กัญชา เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ที่ตั้ง 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

(ข) บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด: ประกอบธุรกิจการรับจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรครบวงจร จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท ที่ตั้ง 9 หมู่ 21 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

(ค) CANNAKI, Inc. USA ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ Cannaki ที่มีส่วนประกอบสารสกัด Cannabidiol จากกัญชง จดทะเบียนปี 2560 ที่ตั้ง 26895 Aliso Creek Rd Aliso Viejo, CA, 92656-5301 United States

ที่มา: แบรนด์ เวลท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด