งานมอบรางวัลการประกวดแนวความคิดการออกแบบ "โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา"

พุธ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๔๗
เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ มอบโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ให้แก่ นางสาวชนม์พืช ศรีพงษ์ธนากุล นางสาวณัฐณิชา แพรสุวัฒน์ศิลป์ นายศุภวิชญ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ทีมผู้ชนะเลิศการประกวดแนวความคิดการออกแบบ "โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา" และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,2 ตามลำดับ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ให้บริการด้านการดูแลและรักษาสุขภาพการป้องกันโรคด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมี วิวัฒน์ ศิริมหัทธโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พิพัฒน์ รุจิราโสภณ เลขาธิการสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
งานมอบรางวัลการประกวดแนวความคิดการออกแบบ โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา
งานมอบรางวัลการประกวดแนวความคิดการออกแบบ โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด