งานมอบรางวัลการประกวดแนวความคิดการออกแบบ "โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา"

30 Mar 2022

เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ มอบโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ให้แก่ นางสาวชนม์พืช ศรีพงษ์ธนากุล นางสาวณัฐณิชา แพรสุวัฒน์ศิลป์ นายศุภวิชญ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ทีมผู้ชนะเลิศการประกวดแนวความคิดการออกแบบ "โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา" และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,2 ตามลำดับ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ให้บริการด้านการดูแลและรักษาสุขภาพการป้องกันโรคด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมี วิวัฒน์ ศิริมหัทธโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ พิพัฒน์ รุจิราโสภณ เลขาธิการสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

งานมอบรางวัลการประกวดแนวความคิดการออกแบบ "โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา"

งานมอบรางวัลการประกวดแนวความคิดการออกแบบ "โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา"