ติดปีกนักศึกษาการบิน ม.หอการค้าไทย รุ่นที่ 7

อังคาร ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๔๕
คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประดับปีก รุ่นที่ 7 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษา และสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติที่ดี เจตคติที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ รวมถึงปีกที่สลักตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งประดับไว้ที่หน้าอกเสื้อของนักศึกษาอันจะนำมาซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี คุณค่าและความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม คณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในพิธี และเป็นผู้นำประดับปีกให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ตั้งใจมอบเป็นของขวัญต้อนรับน้องใหม่ทุกคน เพื่อให้น้องๆ รู้สึกประทับใจและเห็นถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าอาคารสัญลักษณ์ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ติดปีกนักศึกษาการบิน ม.หอการค้าไทย รุ่นที่ 7
ติดปีกนักศึกษาการบิน ม.หอการค้าไทย รุ่นที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด