ทีเคพาร์ค จับมือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการ "Next Normal for Better Green"

29 Mar 2022

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์ค (ที่ 5 จากซ้าย) และ นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเปิดงานนิทรรศการ "Next Normal for Better Green การเปิดโลกองค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันผ่านนิทรรศการและกิจกรรมน่าสนใจ นอกจากนี้ทีเคพาร์คยังได้รับมอบหนังสือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 323 เล่ม ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทีเคพาร์ค จับมือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการ  "Next Normal for Better Green"