มรภ.พระนคร ร่วมกับ อบจ.นนทบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน

25 Mar 2022

วันที่ 23-24 มีนาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วยศาสตร์พระราชาและการพึ่งพาตนเอง หลักสูตร "ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนและการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ แก่กลุ่มผู้สูงวัย" โดยได้รับเกียรติจากคุณภรัณยู เกื้อสกุล หัวหน้าฝ่ายโปรดักชั่น บริษัท Concept Plays Marketing และ คุณอธิชา เทศขำ เจ้าของบริษัท ALL Angles Thailand นักร้องและนักแสดงค่ายทองมณีมิวสิก เป็นวิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ให้แก่ผู้สูงอายุจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 25 คน ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งที่ 2 (วัดลานนาบุญ) จังหวัดนนทบุรี

มรภ.พระนคร ร่วมกับ อบจ.นนทบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน

กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ การตั้งค่าสมาร์ทโฟนเบื้องต้นในระบบแอนดรอยด์ และระบบไอโอเอส เริ่มตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต้องทำอย่างไร เมนูการทำงานพื้นฐานและปุ่มต่างๆ การถ่ายโอนข้อมูล การล็อกอินระบบด้วยอีเมล การโหลดแอปพลิเคชัน การตั้งค่าต่างๆ ในโทรศัพท์ ได้แก่ การตั้งรหัสล็อกเครื่อง การเปิดปิดแจ้งเตือน การปรับขนาดตัวหนังสือ การตั้งค่าแสง การตั้งค่าวอลเปเปอร์ วิธีการใช้งานและเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน การใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ เป๋าตัง แอปธนาคาร แอปสั่งอาหาร แอปซื้อขายสินค้าออนไลน์ แอปประชุมทางไกล และอื่นๆ ตามความสนใจผู้เข้าร่วมการอบรม

มรภ.พระนคร ร่วมกับ อบจ.นนทบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย จัดอบรมให้ความรู้การใช้งานสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชัน