รมว.พม. เปิดงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ปี 2565 พร้อมแนะนักสังคมสงเคราะห์ปรับตัวรับมือกับวิกฤตโลกที่ซับซ้อน เปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ความเข้มแข็ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พุธ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๒
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 65 ที่ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์โลก (World Social Work Day) ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ (Theme) "ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนทางนิเวศและสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Co - building a New Eco Social World : Leaving No One Behind)" โดยมี Mrs. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และ Mrs. Rose Henderson ประธานสมาพันธ์นักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งภายในงานมีการอภิปรายด้านวิชาการเรื่อง "การรับมือกับสภาวะวิกฤติในอนาคตในมุมมองของสหวิชาชีพ" ภายใต้หัวข้อ "ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืนทางนิเวศ - สังคม: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ระหว่าง นางสาวแรมรุ้ง  วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ
รมว.พม. เปิดงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ปี 2565 พร้อมแนะนักสังคมสงเคราะห์ปรับตัวรับมือกับวิกฤตโลกที่ซับซ้อน เปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ความเข้มแข็ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โดยนายจุติ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสังคมสงเคราะห์โลก นักสังคมสงเคราะห์ทุกคน พึงระลึกว่าหน้าที่และอุดมการณ์ยังเหมือนเดิม แต่ความท้าทายของปัญหานั้นกว้างขวางและลึกซึ้งมากกว่าเดิม ซึ่งสำคัญคือ ความหลากหลายของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม เราจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนจากความขัดแย้งไปสู่ความเข้มแข็ง นับเป็นหน้าที่ในบริบทใหม่ของนักสังคมสงเคราะห์ และหวังว่านักสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยนั้น จะรวมพลังกันแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป

โดยภายในงานทางศูนย์ฝึกอบรบอาเซียนและสวัสดิการสังคม(ATCSW) ได้เข้าร่วมงานและเป็นหนึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้แก่ 

1) คุณวรรณา สุขศรีบูรณ์อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ ATCSW
2) คุณจิณณวัตร ชัยวณิชยา
3) คุณสุพัชญา โพธยานุวัตร และ
4) คุณนพรดา แสงแดง

นอกจากนี้ก่อนกล่าวปิดงานทางศูนย์ฝึกอบรบอาเซียนและสวัสดิการสังคม(ATCSW) ได้ประชาสัมพันธ์งาน ASEAN Symposium เพื่อเฉลิมฉลองวันสังคมสงเคราะห์โลกและอาเซียน

(International Symposium on World Social Work Day : Social Work and Social Welfare for Sustainable Development)

ภายใต้แนวคิด: สังคมที่แข็งแรง งานสังคมสงเคราะห์ยิ่งเข้มแข็ง Theme: Healthy Society, Stronger Social Work

ในพฤหัสบดีที่ที่ 31 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 โรงแรม Novotel Platinum ประตูน้ำ กรุงเทพ

ในงานมีวิทยากรมากมายอาทิเช่น ดร.เภสัชกรกร กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ ตำนาน

ละครบอร์ดเวย์ของคนไทยในนิวยอร์ก ผู้ช่วยชีวิตหลายล้านคน , นพ นิรุตติ์ ประดับญาติ ผู้อำนวยการแพทย์ บริษัทไฟเซอร์ ที่จะกล่าวถึงวัคซีนเปลี่ยนโลก วัคซีนต้านโคโรน่าไวรัส 2019 ที่ สำหรับเด็ก ที่ไม่เคยพูดที่ใดมาก่อน , คุณเสาวลักษณ์ ทองกล้วย ผู้พิการที่เป็นกระบอกเสียงให้คนพิการ ในระดับสากล

Chief Representative Mr. Morita Takahiro จาก JICA เทคโนโลยีใหม่สุขภาพสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์จากญี่ปุ่น ในรูปแบบ Public-Private Partnership , ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ฮอร์โมนส และ ไขความลับ ผู้สูงวัย, ดร. กุลวดี ทองไพบูลย์ , นักจิตวิทยาจากสหรัฐฯ ปัจจุบันเธอสอนหนังสือและเป็นนักจิตวิทยาคลินิกมีรัก(Merak Clinic) และท่านฑูตอิสราเอล Ms. Orna Sagiv ที่มาเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ ในห้องของคนพิการ

โดยท่านสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนร่วมงานผ่านทาง google form ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่

https://forms.gle/Jx87inJTV4mBFSNv9

และสามารถเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Zoom Meeting สามารถติดตามรายระเอียดต่างๆ ได้ทาง

E-mail: [email protected]

facebook เพจของ ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare

Twitter: @ASEANTCSW

ที่มา: ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน

รมว.พม. เปิดงานวันสังคมสงเคราะห์โลก ปี 2565 พร้อมแนะนักสังคมสงเคราะห์ปรับตัวรับมือกับวิกฤตโลกที่ซับซ้อน เปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่ความเข้มแข็ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด