ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน ตอกย้ำพันธกิจ มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนไทย

18 Mar 2022

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน ซึ่งเป็นการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน ห้องเรียนเบเกอรี่ และธนาคารขยะ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สมุด หนังสือ เป็นต้น ให้แก่ โรงเรียนวิรุณเทพ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นตอกย้ำพันธกิจของธนาคารที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาของเยาชนไทยในท้องถิ่นชนบท ทำให้ได้รับโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน  ตอกย้ำพันธกิจ มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนไทย

สำหรับโครงการติดปีกเติมฝันนี้ ได้ร่วมมือจากพันธมิตรที่ร่วมบริจาคเงินสมบททุนและอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ วารสารการเงินธนาคาร บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ตลอดจนพนักงานธนาคารและบริษัทในเครือทุกคน เมื่อเร็วๆ นี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน  ตอกย้ำพันธกิจ มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนไทย