กทม. เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก กระตุ้นภูมิคุ้มกันทุกกลุ่มเป้าหมาย

พฤหัส ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๔๒
นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวถึงการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ครบตามเกณฑ์ และการฉีดเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความรุนแรงของโรคว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก เข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (กลุ่ม 608) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 พร้อมเดินหน้าฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นทุกสูตรวัคซีน โดยขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 เข้ารับบริการวัคซีน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางสามารถรับบริการวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1, 2 และเข็มกระตุ้นได้จากเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด 19 เชิงรุก (CCRT) ของสำนักอนามัย กทม. และรถบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในจุดต่าง ๆ บริเวณใกล้บ้านกับกลุ่มผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมายังจุดบริการวัคซีน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทางและสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัย
กทม. เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก กระตุ้นภูมิคุ้มกันทุกกลุ่มเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร ขอเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของสมาชิกในครอบครัว ทั้งผู้ดูแล หรือผู้ที่ต้องใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค กลุ่มเปราะบาง หญิงตั้งครรภ์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ทุกสายพันธุ์ พร้อมแนะนำให้ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ หากพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้แยกผู้ติดเชื้อ และแจ้งสายด่วน 1330 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด