มจธ. เปิดตัวหลักสูตร "MIDI" ปั้นผู้ประกอบการ Start up ยุคใหม่ตอบโจทย์โลกอนาคต

พฤหัส ๑๗ มีนาคม ๒๐๒๒ ๑๑:๔๙
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้ใหม่ "MIDI" ผนึกกำลัง 4 หน่วยงานการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม การบริหารจัดการ การบ่มเพาะธุรกิจ และการออกแบบ บูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมเครือข่ายความร่วมมือจากภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจในอนาคต
มจธ. เปิดตัวหลักสูตร MIDI ปั้นผู้ประกอบการ Start up ยุคใหม่ตอบโจทย์โลกอนาคต

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) และ TECHBITE Program โดย สำนักเคเอกซ์ จัดกิจกรรม "MIDI Networking and Launching" เปิดตัวหลักสูตรใหม่ Multiple Intelligences for Design Integration (MIDI) ภายใต้ความร่วมมือของ 4 หน่วยงานด้านการศึกษา และพันธมิตรด้านธุรกิจ เพื่อร่วมกันพลิกโฉมการศึกษาไทยไปสู่ตลาดการศึกษาโลก ณ ห้องประชุม X04AB ชั้น 10 อาคารเคเอกซ์ โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. เป็นประธานพิธีและกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ และ ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมี ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ สำนักเคเอกซ์ และอาจารย์ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขึ้นกล่าวถึงความเป็นมาและความร่วมมือในหลักสูตร MIDI

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและการตอบรับจากกลุ่มอุตสาหกรรม นักธุรกิจ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และองค์กรเอกชนชั้นนำในแวดวงธุรกิจหลากหลายท่าน นำโดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. หรือ ISMED) และประธาน Global Entrepreneurship Network (Thailand) คุณธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด คุณสรโชติ อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer, SCG Cement-Building Materials Mr. Ami Zarachovich ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Tel-Dan คุณทัศนัย แสวงทรัพย์ บริษัท ทูเนียร์ จำกัด คุณธันยวีร์ ทรงสุนทร CEO, Holoha Innovation ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท "Pitch to Win" และ คุณณัฎฐ์นวัต จิวัฒน์ธนากุล ประธาน One Belt One Road Southeast Asian NGO Alliance Thailand ตลอดจนตัวแทนสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรม Business Workshop ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และนักธุรกิจเงินร่วมลงทุนด้วย

มิติใหม่การศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน กับการเปิดตัวหลักสูตร "MIDI" ที่ไม่ใช่เพียงปริญญาด้านธุรกิจ แต่เราพร้อมช่วยคุณสร้างธุรกิจจริงพร้อมได้รับปริญญา โดยผู้เรียนสามารถเรียนจบได้ภายใน 4 ปี (หรือน้อยกว่า) หลักสูตร MIDI มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนบนพื้นฐานการเรียนรู้การสร้างธุรกิจจริงพร้อมผสมผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการธุรกิจ การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ เรียนรู้จากโจทย์จริงของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ โดยมีทีมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก FIBO, GMI, TECHBITE Program และ SoA+D พร้อมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นจำนวนมาก คอยให้คำแนะนำผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการตัวจริงที่มีเครือข่ายทั้งในประเทศและทั่วโลก พร้อมกันนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสนำเสนอไอเดียเพื่อหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองอีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรม "MIDI Networking and Launching" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับจากกลุ่ม Business Partners ในหลากหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ และกลุ่มนักลงทุน แล้วนั้น ทางคณะผู้จัดงานยังมีกิจกรรมสำหรับกลุ่มนักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ และผู้ที่มีความสนใจหลักสูตร MIDI ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 โดยสามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://web.facebook.com/kmuttmidi หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่: LINE OA: @midi-kmutt หรือ https://lin.ee/KS7h3fn

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด