"VL" มอบทุน ต้นกล้า "V.L.Seeds" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565

17 Mar 2022

บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ "VL" นำโดย นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (กลางขวา ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายทวีป พานิชาภรณ์ (กลางซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ระดับลูกเรือ ในตำแหน่งลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ และตำแหน่งลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล จำนวน 8 ทุน ภายใต้ "โครงการต้นกล้า V.L.Seeds" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการขนส่งทางทะเล และเพื่อสนับสนุนพนักงานในระดับลูกเรือ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กร จนสามารถต่อยอดในระดับปฏิบัติการต่อไปในอนาคต ณ บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

"VL" มอบทุน ต้นกล้า "V.L.Seeds" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565