"พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน" วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

จันทร์ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๕๗
วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร (ที่ 3 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำโดย ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ  เนื่องในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัย พร้อมกับร่วม "ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ - MOU" ระหว่างสองสถาบัน ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน 
พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งเพื่อการประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ซึ่งเป็นการส่งเสริม รวมไปถึงให้การสนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรในสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว 

พร้อมกันนั้นยังมีการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการให้กับนักเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ข้างต้น 

นับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] 

หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด