วศ. ร่วมเสวนา "ตามรอยตำรายาไทย สู่งานวิจัย วศ." ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ

ศุกร์ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๕๒
วันที่ 11 มีนาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นางสุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองเทคโนโลยีชุมชน ร่วมนำเสนอบทความ เรื่อง "ตามรอยตำรายาไทย สู่งานวิจัย วศ." ในงานสัมมนาวิชาการ และนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ " สถานภาพ ความรู้ เอกสารตัวเขียนกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในสังคมไทย " โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีรูปแบบออนไลน์ จัดโดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วศ. ร่วมเสวนา ตามรอยตำรายาไทย สู่งานวิจัย วศ. ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ

นางสุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยเริ่มขึ้นในสมัยอยุธยา และต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งปัจจุบันได้รวบรวมข้อมูลไว้ใน รายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2564 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันการศึกษาด้านสมุนไพร จะศึกษาทีละตัวหรือเรียกว่า สมุนไพรเดี่ยว จากการศึกษาเชิงลึกพบว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของสมุนไพร ได้แก่ แหล่งที่ปลูก สายพันธ์ ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูป/กระบวนการสกัด และกระบวนการรักษา/การขนส่ง ที่ส่งผลต่อสารสำคัญของสมุนไพร และการเลือกใช้สมุนไพรต้องใช้ให้ถูกต้องและมีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ในการนี้ วศ. ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์สูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 100 ขวด ซึ่งเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ให้กับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้พกพาเพื่อความสะดวกและถูกสุขอนามัย ทั้งนี้ในปัจจุบัน วศ. ได้ดำเนินการจัดทำเกี่ยวกับมาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพร เช่นมาตรฐานอุสาหกรรมของสารสกัดกระท่อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 0 2201 7000 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. ร่วมเสวนา ตามรอยตำรายาไทย สู่งานวิจัย วศ. ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด