สมาคมฟินเทคประเทศไทยลงนามสัญญากับ Zhejiang Association of FinTech (ZAFT) เพื่อร่วมกันผลักดันสมาคมฟินเทคไทยสู่สากล

11 Mar 2022

นายชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย (TFA) และ Mrs. Hu Shanshan เลขาธิการของ Zhejiang Association of FinTech (ZAFT) ร่วมลงนามออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมเพื่อร่วมมือกันก่อตั้ง "FinTech Hub" กับ ASEAN FinTech Association ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางในการประสานงาน เพื่อส่งเสริมการขยายเครือข่ายสมาชิก การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะนำไปสู่การพัฒนา อาทิเช่นนำกรณีศึกษาจากประเทศจีนยกตัวอย่างเช่น Airpay or Wechat Pay มาร่วมในหลักสูตรฟินเทคที่ทางสมาคมฟินเทคประเทศไทยได้จับมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดขึ้นมา นอกจากนี้ยังจะร่วมกันจัดคอร์สสัมมนาออนไลน์ต่างๆ อีกมากมายในอนาคตอันใกล้นี้

สมาคมฟินเทคประเทศไทยลงนามสัญญากับ Zhejiang Association of FinTech (ZAFT) เพื่อร่วมกันผลักดันสมาคมฟินเทคไทยสู่สากล

เกี่ยวกับ "สมาคมฟินเทคประเทศไทย"

Thai Fintech Association (TFA) หรือ สมาคมฟินเทคประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อปี 2016 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม Fintech ของประเทศไทย ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiFintechAssociation