เอสซีจี สนับสนุน Circular Economy เพื่อยุทธศาสตร์ความยั่งยืนกับ ม.หอการค้าไทย

พฤหัส ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๕๒
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี นำคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีคุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารกลาง เครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพาบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน SCG Circular Way  เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การผลิต การใช้ และวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ โดยขับเคลื่อนผ่านแนวทางการดำเนิน 3 ธุรกิจหลักของ SCG  ที่สำนักงานใหญ่ บางซื่อ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
เอสซีจี สนับสนุน Circular Economy เพื่อยุทธศาสตร์ความยั่งยืนกับ ม.หอการค้าไทย
เอสซีจี สนับสนุน Circular Economy เพื่อยุทธศาสตร์ความยั่งยืนกับ ม.หอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด