นายวิโรจน์ CEO ADVWS ตอบรับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านการตลาด ดันผู้ประกอบการพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ

พฤหัส ๑๐ มีนาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๑๗
นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการ แก่ผู้ประกอบการ SME ที่จัดขึ้นในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2565 โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
นายวิโรจน์ CEO ADVWS ตอบรับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านการตลาด ดันผู้ประกอบการพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ กล่าว "สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวผลจากโรคระบาดโควิด-19 การปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าและค่าครองชีพ ทำให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในเรื่องการจ่ายเงินมากขึ้น จากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้หลายธุรกิจประสบปัญหา หลายผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด เพื่อรักษาสภาพคล่อง ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม (DIPROM) มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เกิดโครงการความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ โดยในปีนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการเงิน ได้แก่ การวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้ รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด เพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาภาระหนี้ ปัญหารายได้ลดลง ปัญหาการขาดสภาพคล่องและเงินทุน และยังช่วยเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา การขอสินเชื่อ การวางแผนทางการเงิน บัญชี ภาษี และการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

โดยผมได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาแก่เจ้าของธุรกิจ เตรียมความพร้อมทั้งภาพรวม การเขียนแผนการตลาดและความรู้ต่างๆในการใช้เครื่องมือการตลาดสมัยใหม่ เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้บรรลุตามเป้าหมายและแก้ปัญหาได้ โดยมีระบบพี่เลี้ยงให้คำแนะนำการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการ SME นำเทคนิคความรู้ทางการตลาดไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเอง ให้สามารถพ้นวิกฤติไปได้ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด ที่หลายธุรกิจต้องปิดตัวลงไป

นอกจากนี้ยังได้แชร์ไอเดียการบริหารงานที่ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ประกอบการในเชิงลึก ชี้วิเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากประสบการณ์การทำธุรกิจด้านดิจิตอลเทคโนโลยีโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญทางตลาดมายาวนาน แชร์ขั้นตอนวิธีการใช้ประโชน์จาก Digital Marketing ในหลากหลายมิติ โดยผู้ประกอบการจะได้รับองค์ความรู้ เทคนิค แนวคิด และกระบวนการใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยผลักดันให้ ผู้ประกอบการ SME ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้และเติบโตได้อย่างยั่งยืน"

ที่มา: แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส

นายวิโรจน์ CEO ADVWS ตอบรับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านการตลาด ดันผู้ประกอบการพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด