SME D Bank ส่งต่อกำลังใจร่วมบริจาคถุงยังชีพสู้ภัยวิกฤติ

พุธ ๐๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๑๖
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมส่งต่อกำลังใจบริจาคถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน แก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ กระทรวงการคลัง มีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค เป็นต้น เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ประสบภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล และ นายวารุจ ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กระทรวงการคลัง
SME D Bank ส่งต่อกำลังใจร่วมบริจาคถุงยังชีพสู้ภัยวิกฤติ
SME D Bank ส่งต่อกำลังใจร่วมบริจาคถุงยังชีพสู้ภัยวิกฤติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด