QTC จับมือ "SUNGROW" จำหน่าย Solar Inverter

พุธ ๐๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๓๗
นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) และนายภูษิต เรืองวิวัฒนโรจน์ (กลางขวา) ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ซันโกรว์ พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (SUNGROW) ผู้ผลิตระบบพลังงานหมุนเวียนชั้นนำระดับโลกร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์โซลาร์ อินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter) สำหรับใช้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยระบบจัดการพลังงานอย่างอัจฉริยะ ช่วยให้เพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ามากขึ้น และเป็นการต่อยอดธุรกิจของ QTC ในการรุกตลาด Solar Roof, Solar Farm และ Floating Solar เพิ่มขึ้น ณ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้
QTC จับมือ SUNGROW จำหน่าย Solar Inverter

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด