"ภญ.อมร พุฒิพิริยะ" แห่ง TNP ชูโมเดลต้นแบบค้าปลีกไทยยั่งยืน ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในงาน "Retail Marketing กลยุทธ์ค้าปลีก"

พุธ ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๒
ภญ.อมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ ในโครงการสัมมนา "Retail Marketing กลยุทธ์ค้าปลีก" ในฐานะที่ TNP เป็นต้นแบบค้าปลีกท้องถิ่นของคนไทยที่ประสบความสำเร็จ สามารถขยายอาณาจักรสาขาได้อย่างครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้ง แชร์ประสบการณ์ กลยุทธ์ และแนวทางการเติบโตให้ทันตลาด โดยเฉพาะ การบริหารจัดการให้สามารถเติบโตสวนทางวิกฤติโควิด นับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ค้าปลีกไทยสู่ความยั่งยืน ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ปีที่ 2 สาขาการตลาดและสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆนี้
ภญ.อมร พุฒิพิริยะ แห่ง TNP ชูโมเดลต้นแบบค้าปลีกไทยยั่งยืน ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในงาน Retail Marketing กลยุทธ์ค้าปลีก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด