สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครหลักสูตรภาคอากาศ จัดเต็มทุกเนื้อหาการสอน ครอบคลุมทุกความต้องการ

พุธ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๕:๒๗
สถาบันการบินพลเรือน สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดหลักสูตรฝึกอบรมภาคอากาศ จัดเต็มทุกเนื้อหาการสอน ครอบคลุมทุกความต้องการ ทำการฝึกอบรมโดยครูฝึกบินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบินที่มีประสบการณ์สูง ฝึกบิน ณ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ หลักสูตรภาคอากาศที่เปิดฝึกอบรมมีดังนี้
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครหลักสูตรภาคอากาศ จัดเต็มทุกเนื้อหาการสอน ครอบคลุมทุกความต้องการ
 • หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เครื่องบิน (Private Pilot - Airplane Course)
 • หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เครื่องบิน (Commercial Pilot - Airplane Course)
 • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินเครื่องบิน (Instrument Rating Course)
 • หลักสูตรการบินด้วยเปลี่ยนศักยการบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi - Engine Course)
 • หลักสูตรครูการบิน เครื่องบิน (Instructor Pilot - Airplane Course)
 • หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล - เฮลิคอปเตอร์ (Private Pilot - Helicopter Course)
 • หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี - เฮลิคอปเตอร์ (Commercial Pilot - Helicopter Course)
 • หลักสูตรครูการบิน เฮลิคอปเตอร์ (Instructor Pilot - Helicopter Course)
 • หลักสูตรการบินเปลี่ยนแบบ R44 เฮลิคอปเตอร์ (Robinson R44 Transition Course)
 • หลักสูตรการบินทบทวนแบบ R44 เฮลิคอปเตอร์ (Robinson R44 Refresher Course)
 • หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก (Airline Transport Pilot Course (Theory)
 • หลักสูตรเพื่อฝึกทบทวนตามวาระตามที่กำหนด เครื่องบิน (Recurrent - Airplane)

รับสมัครทุกวันในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02 272 5741 - 4 ต่อ 3630,3631

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด