ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ RISE ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ โครงการ TCELS x RISE Accelerator 2022

23 Feb 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังร่วมกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านการเข้ารอบจากโครงการ TCELS x RISE Accelerator 2022 โดยคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิได้พิจารณาคัดเลือก Startup หรือ ทีม กลุ่มนักพัฒนา ที่มีการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์และมีแนวคิดที่โดดเด่น พร้อมทั้งมีไอเดียในด้านการนำ AI เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวของบริการทางการแพทย์ชั้นนำในไทยและภูมิภาคอาเซียน

ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ RISE ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ โครงการ TCELS x RISE Accelerator 2022

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการเข้ารอบสู่ โครงการ TCELS x RISE Accelerator 2022 ทั้ง 2 tracks

TRACK A: Early Stage Startups

  • ทีม Famme Works
  • ทีม Ocare Health Hub

TRACK B: Idea Stage Team

  • ทีม SpeakNow!
  • ทีม CTnavi
  • ทีม MedLAB
  • สำหรับทีมที่ผ่านการเข้ารอบ โปรดตรวจสอบอีเมลและติดตามรายละเอียดการ Orientation จากทีมงาน

ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ RISE ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ โครงการ TCELS x RISE Accelerator 2022