สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ผู้สูงอายุ

23 Feb 2022

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านติเตะ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ผู้สูงอายุ

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้นมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จะให้ผู้สูงอายุฝึกทำผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร การทำยาหม่องสมุนไพร การทำน้ำมันไพล และการทำลูกประคบสมุนไพร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ผู้สูงอายุ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit