สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

จันทร์ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๖:๒๐
สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Bachelor of Engineering Program in Avionics Engineering : AVE) (4 ปี) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่
สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ รอบโควตา Quota และรอบรับตรง (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 เมษายน 2565) อ่านระเอียดการรับสมัคร หรือสมัครได้ที่ https://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

  1. กองวิชาวิศวกรรมการบิน โทร 0 2272 5300 หรือ 0 2272 5741-4 ต่อ 3120, 3620, 2221, 2211
  2. Email : [email protected]
  3. Facebook : Aeronautical Engineering Division กองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน
    https://www.facebook.com/avionicsdivioson.catc
  4. Line Official : @808xhcyg

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด