SISB ต้อนรับนักวิเคราะห์เยี่ยมชม โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เฟส 2

ศุกร์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๑๓:๓๔
คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) ถ่ายภาพร่วมกับนักวิเคราะห์ เนื่องในโอกาสพานักวิเคราะห์เยี่ยมชม โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เฟส 2 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรองรับนักเรียนได้อีก 600 คน สำหรับแผน 5 ปี SISB เดินหน้าขยายโรงเรียนสาขาเพิ่มขึ้น ตามโครงการ Project H บุกตลาดใหม่ โรงเรียนนานาชาติย่านชานเมืองและต่างจังหวัด วางเป้าปี 69 จำนวนนักเรียนเพิ่มเป็น 4,150 คน ประเดิมจังหวัดระยองเป็นแห่งแรก เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา
SISB ต้อนรับนักวิเคราะห์เยี่ยมชม โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เฟส 2
SISB ต้อนรับนักวิเคราะห์เยี่ยมชม โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เฟส 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด