PTC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

อังคาร ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๓:๒๓
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย วีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ประกอบกิจการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,435 ล้านบาท ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "PTC"
PTC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด