เชิญฟังปาฐกถาพิเศษ "ความสำคัญของพันธมิตรหลากหลายอารยธรรม" โดยเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

อังคาร ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๐๘:๔๔
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมเอเชียใต้ จะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษว่าด้วยความสำคัญของพันธมิตรหลากหลายอารยธรรม ในหัวข้อ "The Importance of Alliance of Civilizations" โดย ดร.มูฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก สำนักงานใหญ่แห่งซาอุดิอาระเบีย เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเยือนศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 11.30 น.
เชิญฟังปาฐกถาพิเศษ ความสำคัญของพันธมิตรหลากหลายอารยธรรม โดยเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางเพจของศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพจ 151 yamaah ฅนสองโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-7412 หรือที่ www.msc.ias.chula.ac.th.

ที่มา: ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด