รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย แสดงพลังแห่งการให้ต่อเพื่อนมนุษย์ "1 คนให้.. หลายคนรับ"

14 Feb 2022

โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย แสดงพลังแห่งการให้ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ "1 คนให้.. หลายคนรับ" และลดวิกฤตการขาดแคลนเลือดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  นำโดยนางเพ็ญแข  พรหมผลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลฯ และประชาชนผู้มีจิตกุศลเข้าร่วมบริจาคกันอย่างคับคั่ง เมื่อเร็วๆ นี้  ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย แสดงพลังแห่งการให้ต่อเพื่อนมนุษย์ "1 คนให้.. หลายคนรับ"