สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาและรอบรับตรง

ศุกร์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๕:๔๑
อยากเรียนด้านการบิน ต้องที่ CATC มีครบ!!!
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาและรอบรับตรง

รับทุกแผนการเรียน

หลักสูตรปรับปรุงใหม่ มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พร้อมเส้นทางสู่วิชาชีพที่ครอบคลุมตรงทุกความต้องการในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อจบชั้นปีที่ 2
สามารถเลือกเรียนต่อได้ 6 สาขาวิชาโทด้วยกัน ได้แก่

  • การจราจรทางอากาศ
  • การขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • การท่าอากาศยาน
  • โลจิสติกส์การบิน
  • ธุรกิจสายการบิน
  • การบำรุงรักษาอากาศยาน

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 3622,2210,2223

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการการบิน ปีการศึกษา 2565 รอบโควตาและรอบรับตรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด