NT มอบอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพิ่มโอกาสการศึกษาในยุคดิจิทัล

10 Feb 2022

เร็วๆ นี้ (3 ก.พ.2565) ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กรุงเทพมหานคร นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มอบอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้กับ พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้เป็นสื่อสนับสนุนการศึกษาสื่อการเรียนออนไลน์ให้กับครู นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ และยังเป็นการลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมืองกับพื้นที่ห่างไกล ส่งผลในการพัฒนาระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนต่อไป

NT มอบอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพิ่มโอกาสการศึกษาในยุคดิจิทัล