ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือธนาคารกรุงไทย ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

พฤหัส ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๔:๔๗
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุน ภายใต้โครงการ "Happy Money สุขเงินสร้างได้" เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมการออมและการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบแก่บุคลากรธนาคารกรุงไทยที่มีกว่า 19,800 คนทั่วประเทศ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนสื่อความรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เครื่องมือช่วยบริหารการเงิน พร้อมกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน องค์กรที่สนใจร่วมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดที่ www.set.or.th/happymoney
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือธนาคารกรุงไทย ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด