ม.พะเยา จัดกิจกรรม ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

พุธ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๑๖:๒๗
มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีล้านนาดั้งเดิมที่ดีงามของจังหวัดพะเยา เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนของจังหวัดพะเยา ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม และวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ม.พะเยา จัดกิจกรรม ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ อปท. และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมและลงเรือ ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม เพื่อเคลื่อนขบวนแห่ข้าวใหม่ใส่บาตรหลวงทางน้ำในกว๊านพะเยาจากท่าน้ำวัดติโลกอาราม ผ่านหน้าเรือนโบราณ อนุสาวรีย์พญางำเมือง ไปขึ้นที่ท่าน้ำหลังพระอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ โดยตั้งขบวนแห่ข้าวใหม่ทางบก ที่หน้าพระอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ เคลื่อนขบวนแห่สู่พระวิหารพระเจ้าตนหลวงและทำพิธีถวายข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวงตามลำดับ หลังจากเสร็จพิธีถวายข้าวใหม่พระเจ้าตนหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงาน ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด